Sau khi nhận sách nếu khách hàng có nhu cầu đổi sách khác vui lòng gửi lại sách iShite trong 3 ngày (Khách hàng chịu hoàn toàn phí ship)
 
Đặt lại sách mới và tính chi phí hoàn tiền đổi trả với iShite.
 
Lưu ý: Chính sách đổi trả, mua sách khác chỉ áp dụng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận sách.